درباره ما

دکتر بهزاد هوشمند

متخصص و جراح بیماری های لثه و کاشت دندان (ایمپلنت) و فلوشیپ لیزر دندانپزشکی

استاد دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

فارغ التحصیلی دوره دکتری دندانپزشکی در سال 1369

اتمام دوره تخصصی پریودونتیکس در سال 1379

رتبه اول بورد تخصصی ناسیونال

فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی ار آخن آلمان در سال 1389

رئیس هیات مدیره انجمن پریودنتولوژی ایران