۱۳۹۶/۱۰/۲۵

سيگارهاي الکترونيکي، وسايل باتري خوري هستند که نيکوتين را در حالت آئورسل آزاد مي کنند و در سالهاي اخير سهم بزرگي از بازار را بدست آورده اند، اما ايمني آئورسل خارج شده از آن تا حد زيادي ناشناخته باقي مانده است. اخيرا محققين امريکا متوجه شده اند که مصرف اين سيگار تاثيرات مغايري روي سلامت دهان و دندان فرد دارد.

داده ای یافت نشد.